Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSzF) tartalmazza a www.ntk-klub.ro weboldalon elérhető készpénz-helyettesítő fizetési eszköz (a továbbiakban: bankkártya) és utalással nyújtható adományozási lehetőség igénybevételének feltételeit.
A Neurológus Továbbképző Klub Egyesület (a továbbiakban: Egyesület), mint a weboldal üzemeltetőjének elsődleges célja a magyar nyelvű erdélyi neurológusok továbbképzésének elősegítése, támogatása. Az egyesület a neurológusok oktatása és a kapcsolatteremtés mellett támogatja a neurológiai betegségekben szenvedő betegeket valamint az ezeket ellátó intézmények és egészségnevelő programokat is szervez.

1. Az Egyesület adatai

Név: Neurológus Továbbképző Klub Egyesület
Székhely: Felsőboldogfalva 177B, Hargita megye
Adószám: 42856123
Kapcsolattartás: titkarsag@ntk-klub.ro

2. Fogalmak

Jelen ÁSzF alkalmazásában:

  1. Adomány: az Adományozó által az Egyesület alapszabályában megfogalmazott céljait és tevékenységét támogató, ellenszolgáltatás nélkül, pénzeszközben nyújtott hozzájárulás.
  2. Adományozó: az a természetes vagy jogi személy, aki Adományt juttat az Egyesület számára.
  3. Adományozás: az Adományozó kizárólag az adományozási felületen az Egyesület alapszabályában meghatározott céljainak, illetve működésének általános támogatására, vagy az adományozási felületen meghatározott célok közül választott célra Adományt nyújt az Egyesületnek bankkártyával, vagy banki átutalással.
  4. Adományozási felület: az Egyesület által működtetett www.ntk-klub.ro domain nevű weboldal, ahol az adományozásra készpénz-helyettesítő fizetési eszköz (a továbbiakban: bankkártya) vagy banki utalással kerül sor.
  5. Szolgáltató: a bankkártyával történő adományozás esetén a fizetési felületet üzemeltető szolgáltató a EuPlatesc.
  6. Kártya jelenlétével történő tranzakció (Card Present): a Card Present (a továbbiakban: CP) tranzakció POS terminál eszköz segítségével történik. A kártya lehúzását és a PIN kód beütését követően a terminál kapcsolatba lép a kártyabirtokos bankjával, az engedélyező központon keresztül, és a kártya típusától, illetve a kártya kibocsátójától függően a VISA vagy MasterCard hálózaton keresztül. Itt megtörténik az érvényesség és fedezetvizsgálat (authorisation). Az előbbi útvonalon visszafelé haladva a POS terminál (illetve a kereskedő) megkapja a jóváhagyást vagy elutasítást. A vásárló aláírja a bizonylatot.
  7. Kártya jelenléte nélküli tranzakció (Card not Present): A Card not Present (a továbbiakban: CNP) olyan tranzakció, melynek lebonyolításakor a bankkártya fizikailag nincs jelen. Ide tartoznak a levélben, telefonon, illetve az elektronikus úton (internet) lebonyolított tranzakciók, amelyek esetében a vásárló (kártyabirtokos) a tranzakciót biztonságos fizetőoldalon bekért kártyaadatok megadásával indítja. A sikeres tranzakcióról kapott engedélyszám megegyezik a papír alapú bizonylaton található számmal.
  8. Látogató: A honlap tartalmát részben vagy egészben megismerő személy.
  9. Megosztás: Az Adománygyűjtés közösségi média csatornán vagy e-mailben való terjesztése, népszerűsítése.
  10. Megosztó: Az a Látogató, aki az Adománygyűjtést népszerűsíti saját közösségi média csatornáján vagy e-mailben.

3. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya

Jelen ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni az Adományozó által nyújtott adományra.

4. Az adományozási felületen történő adományozás közös szabályai

4.1. Az Adományozó a jelen ÁSZF elfogadását követően nyújthat adományt. Amennyiben az Adományozó az ÁSZF rendelkezéseinek megismeréséről és elfogadásáról nem nyilatkozik, vagy nem fogadja el, az adományozást az adományozási felület megszakítja.
 4.2. Az Adomány CNP tranzakcióval vagy banki átutalással nyújtható. A CNP adományozás MasterCard, Visa, és Maestro bankkártyával történhet.
 4.3. Az Egyesület részére a CNP tranzakcióval egy összegben legfeljebb 1000 RON adományozható. Az ezt meghaladó adományt előzetesen el kell fogadni, és erről az Adományozót értesíteni kell.
4.4. Az Adományozó az adományt az adományozási felületen feltüntetett célok közül választással nyújtja, tehát az adomány célhoz kötött, az Egyesület kizárólag a meghatározott célra fordíthatja az adomány összegét.

5. Az adományozási felületen történő adományozás különös szabályai

5.1. A CNP tranzakció
 5.1.1. Az Adományozó számára számára a honlapon elérhető az adományozói űrlap, amelynek kitöltése kötelező. A kiválasztott célnak megfelelő adományozói űrlapon a következő adatokat kell megadni:
1. Adományozó neve
2. Adományozó címe (ország megjelölésével)
3. Adományozó telefonszáma
4. Adományozó e-mail címe
5. Adományozás összege
5.1.2. Az Egyesület az 5.1.1. pontban meghatározott adatokat a törvényes adatvédelmi szabályzás szerint kezeli.
 5.1.3. Az űrlap kitöltése a „Támogatás/Adományozás” gomb megnyomásával fejeződik be, ahol az Adatvédelmi tájékoztató, és a jelen ÁSzF elolvasását, valamint elfogadását követően a rendszer átirányítja az Adományozót a Szolgáltató bankkártyás felületére, ahol meg kell adnia a bankkártyájának adatait, amelyek az adományozáshoz szükségesek. A bankkártya adatait az Egyesület nem ismeri meg, és nem kezeli, a bankkártyás fizetés feltételeinek szabályait a Szolgáltató ÁSzF tartalmazza.
 5.2. Átutalással történő adományozás: Az Adományozó számára az Egyesület a www.ntk-klub.ro honlap révén elérhetővé teszi az átutaláshoz szükséges adatokat. Az átutalás során megadott adatokat az Egyesület a törvényes adatvédelmi szabályzás szerint kezeli.

6. Kapcsolattartás

Kapcsolattartás az Egyesület részéről: titkarsag@ntk-klub.ro.
Az Egyesület a Látogatókkal és az Adományozókkal a honlapon keresztül, illetve elektronikus úton vagy telefonon kommunikál.

7. Záró rendelkezések

Az Egyesület jogosult jelen ÁSzF-et a törvényes rendelkezések tükrében módosítani.